Η DEFOIN γεννήθηκε το 2009 με την ιδέα της προώθησης της κατάρτισης και απασχόλησης εργαζομένων και ανέργων.


Το DEFOIN είναι ένα εκπαιδευτικό κέντρο, με πάνω από 750 εκπαιδευτές με μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό, την υλοποίηση, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε Εθνικό, Περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Διαθέτει ένα εθνικό δίκτυο περισσότερων από 200 κέντρων κατάρτισης σε όλη την Ισπανία και παρέχει ευκαιρίες κατάρτισης σε 35.000 φοιτητές.


Η DEFOIN είναι μια εκπαιδευτική εταιρεία που ειδικεύεται στην παροχή λύσεων κατάρτισης και συμβουλευτικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών μας. Η DEFOIN προσφέρει τις ακόλουθες λύσεις στους πελάτες μας:

  • Ανάλυση παιδαγωγικών αναγκών.
  • Ανάπτυξη διδακτικών μεθοδολογιών μάθησης.
  • Ανάπτυξη εξατομικευμένων περιβάλλοντων μάθησης
  • Σχεδιασμός και επεξεργασία διδακτικών υλικών
  • Ψηφιοποίηση περιεχομένου

Η DEFOIN είναι διαπιστευμένη για εκπαίδευση σε περισσότερες από 10 επαγγελματικούς τομείς κατέχοντας τα αντοίστοιχα πιστοποιητικά επαγγελματισμού και έχει εξουσιοδοτηθεί ως Υπηρεσία Εύρεσης Εργασίας.


Διαθέτει ένα ισχυρό Τμήμα Διαχείρησης Ευρωπαϊκών Έργων που έχει διαχειριστεί πάνω από 50 έργα KA2 από το 2014.

Daniel Zarco

Πρόεδρος
d.zarco@defoin.es

Ohiane Uranga Pascual

Συντονιστής Ευρωπαικών Προγραμμάτων
ouranga@defoin.es

el