Το Κέντρο Emphasys, ιδρύθηκε το 1998 και λειτουργεί ως Εκπαιδευτικό Κέντρο ΤΠΕ και Ερευνητικό Κέντρο εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου. Στελεχώνεται από μια ισχυρή ομάδα επαγγελματιών που περιλαμβάνει ειδικούς στις ΤΠΕ, την Ψυχολογία, την Κοινωνιολογία, την Εκπαίδευση, το Δίκαιο, τα Οικονομικά, τις Επιχειρήσεις, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις Γλώσσες, την Επικοινωνία, την Αρχιτεκτονική και τη Γραφιστική. Το Emphasys προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ένα ποικίλο χαρτοφυλάκιο δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών, καθώς και επαγγελματιών όπως και ατόμων από όλες τις ηλικίες και υπόβαθρα.

Είναι οργανωμένη σε 4 αλληλένδετα τμήματα. Το Εκπαιδευτικό τμήμα που προσφέρει επικυρωμένα και διαπιστευμένα μαθήματα πληροφορικής, όπως GCE A' Level Computer Science για φοιτητές που εισέρχονται σε ΑΕΙ ή Computer Driving License (ECDL) για επαγγελματίες, παρέχοντας παράλληλα Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας.

Το τμήμα εκπαίδευσης ΤΠΕ περιλαμβάνει δύο πλήρως εξοπλισμένες μονάδες: τη μονάδα STEAM και τη μονάδα εκπαίδευσης της ΕΕ. Η μονάδα της ΕΕ επικεντρώνεται στην παροχή ευρείας επιλογής μαθημάτων μαθησιακής κινητικότητας Erasmus+ KA1 για επαγγελματίες και πολίτες της ΕΕ. Η μονάδα STEAM είναι πλήρως εξοπλισμένη με εργαλεία υψηλής τεχνολογίας για να προσφέρει μαθήματα σε νέους συνδυάζοντας ρομποτική, τρισδιάστατο σχεδιασμό και εκτύπωση, χρησιμοποιώντας τον εκτυπωτή Craftbot+ 3D και κωδικοποίηση μέσω σχεδιασμού βιντεοπαιχνιδιών χρησιμοποιώντας γυαλιά εικονικής πραγματικότητας τελευταίας τεχνολογίας, όπως το Oculus Rift S που καθοδηγείται από εκπαιδευτές «Lego Education Trainer». Τα περισσότερα από τα μαθήματα ακολουθούν την προσέγγιση 4C της Lego Education "Connect – Construct – Contemplate – Continue" όπου οι μαθητές παρουσιάζονται με μια πρόκληση και καλούνται να αναζητήσουν την λύση.

Το Τμήμα Ερευνών συνεργάζεται με διάφορους οργανισμούς για έργα της ΕΕ στο πλαίσιο διαφόρων κονδυλίων (π.χ. Erasmus, ΤΑΜΕ, AAL) στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, παρέχοντας παράλληλα διαχειριστική υποστήριξη για έργα της ΕΕ σε σχολεία και ΜΚΟ. Με την πάροδο των χρόνων έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό τοπικό και διεθνές δίκτυο, το οποίο αξιοποιείται για την προώθηση έργων και πρωτοβουλιών της ΕΕ.

Το Τμήμα Ανάπτυξης Λογισμικού ασχολείται με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τον πιλοτικό έλεγχο και την αξιολόγηση διαφόρων εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης, πλατφορμών, ιστοσελίδων, εφαρμογών και πυλών αξιολόγησης κ.α. με βάση τις ανάγκες του διαφόρων έργων που υλοποιεί ο οργανισμός.

Η Emphasys είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ψηφιακής Μάθησης (DLEARN) μαζί με άλλους 25 οργανισμούς από την Ευρώπη με στόχο την προώθηση του ψηφιακού θεματολογίου της Ευρώπης και μέρος της συμβουλευτικής ομάδας για το Ψηφιακό Θεματολόγιο της Κύπρου.

Athos Charalambides

Διευθηντής info@emphasyscentre.com

el