Η IDEC Α.Ε. είναι εταιρεία συμβούλων, υψηλής τεχνολογίας και κατάρτισης με έδρα τον Πειραιά. Δραστηριοποιείται τόσο στην ελληνική όσο και στη διακρατική αγορά.

Ιδρύθηκε το 1989, και έχει επιτύχει ένα συνδυασμό εμπειρίας και τεχνογνωσίας που συσσωρεύτηκε με την πάροδο των ετών, αξιοποιώντας τις ιδέες και την καινοτομία των νέων συνεργατών της. Η IDEC διαθέτει ένα ευρύ φάσμα τεχνογνωσίας και προϊόντων σε ένα εκτεταμένο φάσμα θεμάτων. Η εστιασμένη προσέγγισή στους πελάτες, τους παρέχει ένα μοναδικό σύνολο υπηρεσιών και τους βοηθά στην οικοδόμηση του μέλλοντος που επιθυμούν.

Η IDEC είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας ISO 9001.

Xenia Chronopoulou

Πρόεδρος
xenia@idec.gr

el