Συναντήσεις

Εναρκτήρια συνάντηση

26 Μαρτίου 2021

Ίδρυμα υποδοχής: FORAVE

Στις 26 Μαρτίου 2021 πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος Erasmus+, We-R-Open: Μια εκπαιδευτική προσέγγιση για την ψηφιακή ενημέρωση του διδακτικού, διαχειριστικού και διοικητικού προσωπικού των Σχολών ΕΕΚ. 26th of March 2021.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι παρουσίασαν τους οργανισμούς τους και συζήτησαν θέματα που σχετίζονται με το σχέδιο διάδοσης και το σχέδιο ποιότητας. Επιπλέον, οι εταίροι ανέλυσαν τις δραστηριότητες του IO1 & IO2 που θα πραγματοποιηθούν τους επόμενους μήνες.

el