Συναντήσεις

Εναρκτήρια συνάντηση

26 Μαρτίου 2021

Ίδρυμα υποδοχής: FORAVE

Στις 26 Μαρτίου 2021 πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος Erasmus+, We-R-Open: Μια εκπαιδευτική προσέγγιση για την ψηφιακή ενημέρωση του διδακτικού, διαχειριστικού και διοικητικού προσωπικού των Σχολών ΕΕΚ. 26th of March 2021.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι παρουσίασαν τους οργανισμούς τους και συζήτησαν θέματα που σχετίζονται με το σχέδιο διάδοσης και το σχέδιο ποιότητας. Επιπλέον, οι εταίροι ανέλυσαν τις δραστηριότητες του IO1 & IO2 που θα πραγματοποιηθούν τους επόμενους μήνες.

Second meeting

4TH-5TH NOVEMBER 2021

HOSTING ORGANISATION: FORAVE

The 2nd transnational project meeting was organized by the project coordinator FORAVE and took place in Lousado, Portugal on the 4th and 5th of November 2021. Although the consortium has been working together since March, this is the first time that they had the chance to meet in person.

 

The first day of the meeting began with an update on the project website by Emphasys, followed by an update on the Social media strategy by the partners from DLEARN. Next, the partners from IDEC presented the Online Toolkit for VET teachers (IO1) and all of the partners proceeded to discuss the next steps and deadlines related to IO1.

Third meeting

28th-29th APRIL 2022

HOSTING ORGANISATION: DEFOIN

The 3rd transnational project meeting was organized by Defoin in hybrid form, and took place in Madrid, Spain on the 28th and 29th of April 2022. The meeting began with an update on the project website by Emphasys, followed by an update on the Social media strategy by the partners from DLEARN. Next, the partners from IDEC presented the Online Toolkit for VET teachers (IO1) and all of the partners proceeded to discuss the next steps and deadlines related to IO1. In addition, the partnership discussed the next steps regarding the IO2: e-Learning course for VET schools’ administrative and back-office staff and set deadlines for the peer review, translations, and pilot testing workshops. Finally, the coordinator presented information and deadlines for the upcoming financial reporting of the project.

el