Αποτελέσματα

Διαδικτυακή Εργαλειοθήκη για "Διαδικτυακές αίθουσες διδασκαλίας ΕΕΚ"

ατά την διάρκεια του πρώτου παραδοτέου, οι εταίροι ανέπτυξαν μια διαδικτυακή εργαλειοθήκη για εκπαιδευτικούς ΕΕΚ. Η εργαλειοθήκη αυτή αποτελείται από μια συλλογή εκπαιδευτικών πόρων που μπορούν να εκμεταλλευτούν εκπαιδευτές και εκπαιδευτικοί για να υποστηρίξουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μαθημάτων ΕΕΚ. Η εργαλειοθήκη συμβάλλει στην αποτελεσματική συνέχεια των κοινωνικών και διδακτικών δραστηριοτήτων, ακόμα και στην περίπτωση καραντίνας και διαβεβαιώνει πως οι μαθητές δεν θα στερηθούν μια ποιοτική εκπαίδευση ακόμα και από απόσταση. Επιπλέον, προσφέρει πολύτιμα εργαλεία μικτής εκπαίδευσης, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν παράλληλα με τη δια ζώσης μάθηση προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα μαθησιακά αποτελέσματα ακόμη και μετά την πανδημία. Η εργαλειοθήκη είναι διαθέσιμη μέσω του παρακάτω συνδέσμου.

Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του ΙΟ1:

  • 60 εκπαιδευτές και εκπαιδευτικοί ΕΕΚ παρακολούθησαν σεμινάρια σχετικά με «Διαδικτυακές αίθουσες ΕΕΚ »
  • 50 εκπαιδευτές και εκπαιδευτικοί ΕΕΚ και 250 μαθητές έλαβαν μέρος στο σεμινάριο «Διαδικτυακές αίθουσες ΕΕΚ » και ανέπτυξαν τις ψηφιακές τους ικανότητες και δεξιότητες.

We R Open Μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης για το διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό

Κατά την διάρκεια του δεύτερου παραδοτέου, οι εταίροι ανέπτυξαν ένα μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης για το διοικητικό/ υποστηρικτικό και back office προσωπικό των κέντρων ΕΕΚ. Το μάθημα καλύπτει κενά ψηφιακών δεξιοτήτων και επιτρέπει στα ιδρύματα ΕΕΚ να συνεχίσουν την λειτουργία τους, κατά την διάρκεια αυστηρών μέτρων κινητικότητας και να διασφαλίσουν επίσης την συνέχιση της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών σε μαθητές, εργαζόμενους και την κοινότητα. Το μάθημα e-learning καλύπτει την ανάγκη οργάνωσης υπηρεσιών όπως η επικοινωνία με μαθητές, γονείς, ημέρες καριέρας κ.λπ. με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του IO2, οι εταίροι δημιούργησαν και παρέδωσαν μια διαδικτυακή υπηρεσία που χρησιμεύει ως Proof of Concept εφαρμογή. Στις εφαρμογές Proof of Concept συμμετείχαν 36 μέλη του προσωπικού των οργανισμών της σύμπραξης και τα σχόλια τους χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του μαθήματος ηλεκτρονικής μάθησης. Αργότερα, το μάθημα παραδόθηκε σε 60 άτομα προσωπικού ΕΕΚ εκτός της σύμπραξης.

el