Αποτελέσματα

Διαδικτυακή Εργαλειοθήκη για "Διαδικτυακές αίθουσες διδασκαλίας ΕΕΚ"

During the first Intellectual Output the consortium will develop an Διαδικτυακή εργαλειοθήκη for VET teachers. The toolkit will consist of an online collection of tools and learning resources that VET teachers and trainers can employ to support the digital transformation of VET courses. The toolkit will contribute to the effective continuation of the teaching and social activities even in the light of a lock down and will reassure that the students will not be deprived of qualitative education, even from distance. In addition, the toolkit will provide valuable resources and tools for blended learning, that can be used in parallel with face-to-face teaching to maximize the learning outcomes even after the pandemic. The toolkit will be available through an online platform.

Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του ΙΟ1:

  • 60 εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές ΕΕΚ θα παρακολουθήσουν διαδικτυακά σεμινάρια για τις "διαδικτυακές αίθουσες διδασκαλίας ΕΕΚ"
  • 50 εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές ΕΕΚ και 250 μαθητές θα συμμετάσχουν στις «διαδικτυακές αίθουσες διδασκαλίας ΕΕΚ» και θα αναπτύξουν τις ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητές τους.
Διαδικτυακή εργαλειοθήκη
75%

We R Open Μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης για το διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό

Κατά τη διάρκεια παραγωγής του δεύτερου εκπαιδευτικού εργαλείου , θα αναπτύξει ένα μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης για το διοικητικό/ υποστηρικτικό και back office προσωπικό των ιδρυμάτων ΕΕΚ. Το μάθημα θα καλύψει τα κενά ψηφιακών δεξιοτήτων και θα επιτρέψει στα ιδρύματα ΕΕΚ να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, κατά τη διάρκεια αυστηρών μέτρων κινητικότητας και θα διασφαλίσει τη συνεχεια της παροχής των υπηρεσιών υποστήριξής τους στους φοιτητές, τους εργοδότες και την κοινότητα. Το μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης θα καλύψει την ανάγκη διοργάνωσης υπηρεσιών όπως η επικοινωνία με μαθητές, γονείς, ημέρες σταδιοδρομίας κ.λπ., με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του IO2, οι συνεργάτες θα σχεδιάσουν και θα παραδώσουν μια ηλεκτρονική υπηρεσία που θα χρησιμεύσει ως εφαρμογή Proof of Concept. Οι εφαρμογές Proof of Concept θα περιλαμβάνουν 36 μέλη του προσωπικού των οργανισμών της εταιρικής σχέσης και θα χρησιμοποιηθούν ως δοκιμές για την ανάπτυξη του μαθήματος ηλεκτρονικής μάθησης. Αργότερα, το μάθημα θα παραδοθεί σε 60 μέλη του προσωπικού ΕΕΚ εκτός της εταιρικής σχέσης.

Μάθημα elearning
10%
el